top of page

Mirada Pilot 2023

Bases de la convocatòria

Equipaments participants del projecte: Centre Cívic Matas i Ramis, Centre Cívic Guinardó, Espai Jove Boca Nord i Centre Cívic Sant Andreu.

Introducció i objectius

La convocatòria oberta a projectes de comissariat emergent de la xarxa que conforma “Mirada Pilot” actua com a plataforma de suport a comissaris/es joves per iniciar-se en el seu camí artístic.

L’objectiu d’aquesta convocatòria 2023 és: Realitzar una proposta curatorial expositiva emergent, composta per 3 itineràncies i 3 activitats paral·leles, amb el suport d'una dotació pressupostària. 

A qui s’adreça?

Podran participar en aquesta convocatòria de manera individual o col·lectiva joves comissaris/es i gestors/es culturals que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2023.

Funcionament

El projecte seleccionat haurà de generar un discurs curatorial seleccionant exclusivament 4 artistes participants a l’edició del Festival Stripart 2023 al Centre Cívic Guinardó del 1 al 21 de Juliol (també podeu consultar el catàleg a la web www.stripart.cat ).

Es realitzarà una exposició amb 3 itineràncies en centres de la xarxa (Centre Cívic Matas i Ramis, Espai Jove Boca Nord i Centre Cívic Sant Andreu), així com 3 activitats complementàries. 

El projecte seleccionat comptarà amb l’acompanyament de l’equip tècnic de la xarxa.

El suport econòmic a la producció i honoraris seran de 1150€, (base imposable) distribuïts de la següent manera:

 

400€ honoraris a comissari/a o col·lectiu seleccionat

400€ honoraris dels artistes (100 per cada participant)

250€ suport a la producció d’activitats.

100€ producció gràfica exposicions (rètols, cartel·les, etc.) 

 

Mirada Pilot no es farà càrrec de les despeses derivades de les dietes o desplaçaments necessaris per a la realització de les activitats, del muntatge i disseny de les exposicions que es realitzaran a la ciutat de Barcelona.

 

Criteris de selecció

La persona o col·lectiu interessada ha de presentar un projecte basat en les propostes del stripart 2023 (http://stripart.cat/) on es valoraran positivament les habilitats en generar un discurs de forma creativa i coherent. 

Es tindrà en compte un únic projecte per comissari/a.

 

Sol·licitud

El projecte s’ha de presentar mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic miradapilot@gmail.com , amb el codi MIRPIL com a tema del missatge, aportant el material següent:

- Currículum professional i statement

- Proposta expositiva

- Proposta d’activitats complementàries

- Si es considera necessària més informació s’afegirà en un apartat d’Annexes al final del dossier.

** En cas de dubte us podeu adreçar a miradapilot@gmail.com

utilitzant el codi PRG i adjuntant les dades de contacte (nom, telèfon

i correu electrònic).

Comitè de selecció

La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:

  • cymbionte colectiv_, artistxs, curadorxs i investigadorxs queer.

  • Pablo García Polite, Sant Andreu Contemporani.

  • Pilar Cruz, comissària, crítica d'art i gestora cultural.

  • Equip tècnic de Mirada Pilot 

El jurat seleccionarà tres projectes finalistes, i el projecte guanyador

serà triat després d’una entrevista personal amb l’equip de Mirada Pilot.

 

 

Dates rellevants de la convocatòria

Oberta de l’1 de Juliol al 30 de setembre de 2023.

El resultat es donarà a conèixer a partir del 31 d’octubre de 2023,

mitjançant les webs i xarxes socials dels diferents equipaments. 

El projecte seleccionat serà exposat durant els mesos de: 

- Del 25 de Gener al 28 de Febrer al Centre Cívic Matas i Ramis.

- Del 7 de Març al 3 d’Abril a l’Espai Jove Boca Nord.

- Del 10 d’Abril al 8 de Maig al Centre Cívic Sant Andreu. 

bottom of page