top of page

Acerca de

Bases de la Convocatòria Projecte H - Història d'Horta

 

 

Presentació

 

Vols recuperar la història de barri? Vols donar a conèixer el passat d'Horta als seus veïns i veïnes?

 

Convocatòria adreçada als/les amants de la història local  i/o veïns/es d’Horta que vulguin explicar una història del barri en format d'exposició.

 

L’organització del Centre Cívic us acompanyarà en aquest viatge entre la idea i l’exposició.

 

 

Què és Projecte H?

 

Projecte H és un projecte expositiu que s’emmarca en el cicle de comissariat emergent del Centre Cívic Matas i Ramis, Microcomissariats.  A través d’una convocatòria, es fa una crida a historiadors/es i amants/estudiosos de la història d’Horta a dissenyar una exposició sobre una temàtica històrico-social del barri per a ser exposada durant la Festa Major d’Horta. L’espai consta de 19 metres lineals disposats en forma de L.

 

Objectius

 

-Reivindicar i contribuir a mantenir viva la història d’Horta.

-Divulgar la història d’Horta de forma lúdica, fent-la coincidir amb la Festa Major.

-Donar l’oportunitat a tothom de viure el procés de creació d’una exposició. 


 

Què necessito per presentar-me?

 

La recepció de propostes es farà per correu electrònic a l’adreça ccmatasiramis@bcn.cat. A l’assumpte del correu cal indicar “Convocatòria Projecte H”. Caldrà enviar un document en format PDF o Word amb les següents dades: Dades personals (Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic) i un esborrany de la proposta expositiva (temàtica, sinopsi, visió aproximada de la museografia - tipus de documentació que es voldria exposar i com-). Opcionalment es pot proposar una activitat complementària.

Davant de qualsevol consulta sobre la documentació podeu contactar al Centre telefònicament o a la mateixa adreça de correu.

 

Què fa un/a comissari/a?

 

La figura del/la comissari/a, també anomenat curador/a, és qui crea i desenvolupa una exposició des de la idea inicial a la materialització a la sala d’exposicions. El procés de creació de l'exposició consta de diferents fases:

 

  1. Conceptualització

 

El/la comissari/a és qui proposa la temàtica de l’exposició. A partir d’aquí desenvolupa el contingut del que vol explicar (discurs curatorial). Aquesta fase implica la redacció d’un text introductori.

 

  1. Recerca documental

 

En funció del tema, caldrà buscar imatges i documentació a diferents arxius i fonts documentals, ja que aquesta recerca constitueix el cos de l’exposició. Un cop el/la comissari/a té tota la informació que necessita la ordena de manera que hi hagi un fil narratiu, el qual es plasma en la definició de l’estructura de l’exposició i els textos explicatius finals. 


 

  1. Museografia

 

La museografia d’una exposició és la traducció del discurs en el llenguatge expositiu, és a dir, una vegada el/la comissari/a té clar què vol explicar i amb quina documentació hi compta, dissenya com ho vol mostrar (ex: ampliacions fotogràfiques, panells de text, dibuixos, etc.) i què necessitarà per fer-ho (requeriments tècnics), sense oblidar de fer una proposta que s’adeqüi al pressupost de l’exposició. Apart de la part expositiva, el/la comissari/a proposa una activitat complementària que contribueixi a divulgar el contingut de l’exposició.


 

  1. Muntatge i desmuntatge

 

Previ al muntatge, el/la comissari/a fa una previsió de quin material i de quina manera es farà el muntatge. És també qui coordina el muntatge i el desmuntatge.


 

Amb quins recursos s´hi compta?

 

El Centre Cívic Matas i Ramis acompanyarà el/la comissari/a en tot el procés de producció de l’exposició.

 

Assessorament històric

 

Un especialista en la història local donarà assessorament en dos moments del procés de producció: 1. Desenvolupament del tema i recomanació de fonts documentals; 2. Revisió dels textos finals.

 

Assessorament museogràfic

 

L’organització del Centre col·laborarà amb el/la comissari/a en la conceptualització i en el disseny de l’exposició, la detecció dels requeriments tècnics i el suport en els muntatges i desmuntatges. 
 

Pressupost

 

El pressupost per a la producció de l’exposició és de 350 euros (impostos a part), el qual inclou la programació d’una activitat complementària (taller, conferència, entre d´altres). 

 

El centre serà qui gestioni el pressupost, a proposta del/la comissari/a. Aquest no farà cap adquisició sense l’aprovació de l´equipament. 

Calendari

 

15 de setembre a 30 d’octubre 2021 - Recepció de propostes

15 de novembre - Resolució de la convocatòria

15 de gener - Conceptualització final de l’exposició i inici del període de recerca

15 de març - Finalització de la recerca documental

15 d’abril - Proposta final dels continguts de l’exposició i redacció de textos.

15 de juny - Pla museogràfic i elaboració de pressupost

15 de juliol - Pla de muntatge, producció

1-7 de setembre - Muntatge

8 de setembre - Inauguració de l’exposició

8 de setembre - 4 de novembre - exposició

7 de novembre - desmuntatge

bottom of page