top of page

Mirada Pilot

El nom és pols d'estrella

 

Comissariat: Rita Rakosnik 

Artistes: Fàtima Gomis, Marina Berges, Morgan Ucher, Sean Sebastian Sborlino

Del 12 de gener al 8 de febrer 2022

Cicle Microcomissariats. Mirada Pilot.

Lo que no cuentan de Marte - Sean Sebastian Sborlino

pols

Com suggereix el títol, imagino veure la Terra com un nou planeta i busco emmarcar els seus estranys paisatges. Les imatges són construccions conceptuals, en les que línies tracen recorreguts d’espais oberts a tancats i viceversa, a vegades interromputs per la presència de composicions geomètriques. Els jocs visuals entre els espais naturals i artificials suggereixen una nova classificació visual que planteja preguntes en lloc d’oferir respostes definitives sobre el nostre entorn.

Lo que no cuentan de Marte repensa la manera en què observem i entenem el territori del banal, en particular els confins de la vida quotidiana i allò que ja coneixem, o creem conèixer, sobre el nostre entorn immediat. He creat una nova narrativa més personal per a l’espectador, un simbolisme que a través de les nostres pròpies lectures de les imatges produeixi descobriment i transformació.

pols
bottom of page