top of page

Projecte Pankhurst

Spatium curae, Spatium affectionum

Comissariat: La Otra

Artistes: Núria Estremera i Leia Goiria, Tatiana Donoso i Solomillx

Del 14 de març fins al 27 d'abril 2024

Cicle Microcomissariats. Projecte Pankhurst.

L'exposició Spatium curae, spatium affectionum és un projecte de LaOtra que parteix de la voluntat de resignificació d'aquells espais físics i simbòlics, aquells llocs que la societat patriarcal ha connotat com a espais associats a les dones, relegant-les a la seva condició de sexe i gènere, sempre des d'un posicionament heteropatriarcal i binari.

 

Núria Estremera, Leia Goiria, Solomillx i Tatiana Donoso obren la porta a una realitat on elles prenen el control d'aquests espais, reapropiant-se'ls a través de pràctiques artístiques que busquen revertir realitats imposades, i generen un diàleg tant entre elles com amb qui les mira, fent-nos còmplices a totes de les noves maneres de mirar. Entenent que els espais són múltiples i col·lectius, comuns i afectius, i universals en la seva pròpia essencialitat.

 

El que vol posar de manifest aquest projecte és la necessitat de fer visibles algunes de realitats que els cossos femenins, les dones la major part de les vegades, viuen des del silenci i la reclusió: el teixit, la cuina, les receptes, els tractaments estètics..., són el fil conductor per entendre com aquestes obres interpel·len una consciència col·lectiva que ens travessa a totes. Sempre parlant des d'una voluntat no cisgènere, sinó intersexual.

bottom of page