top of page

Pluja Àcida // Subversions feministes

 

Comissariat: Mireia González Boluda

Artistes: Sara Isabel Álvarez, Maylis Ayats, Berels, Marina Berges, Berta Esteve, Ra Laina, Sandy Moldavia i Berta Osés.

Del 19 de febrer al 9 de març 2020

Cicle Microcomissariats. Projecte Pankhurst.

Dins del ‘Projecte Pankhurst’, aquesta proposta expositiva neix de la necessitat de crear o  d’apropiar-se dels circuits artístics ja existents d’aquesta ciutat, fora d’estructures piramidals  que reprodueixen sistemes patriarcals i capitalistes, des d’una perspectiva feminista de cures i  suport entre artistes. 

 

Pluja àcida: subversions feministes aposta per qüestionar com les institucions culturals de  Barcelona només tenen cabuda unes narratives artístiques que són validades acadèmicament i  econòmicament. D’aquesta manera el circuit cultural de la ciutat acaba delimitant-se a ell  mateix, construint una línia artística homogènia.  

 

La reproducció d’aquests sistemes dins de les nostres xarxes relacionals impedeixen formar  espais de creació artística fora de la competitivitat. En canvi d’entendre les nostres pràctiques  fora del capitalisme, reproduïm aquest sistema piramidal i patriarcal on s’exerceix violència  cap a nosaltres i a la vegada exercim violència.  

Subvertir és millor que sobreviure. Les xarxes de cures són essencials per idear noves praxis.  Des del feminisme hi ha una responsabilitat per entendre aquestes pràctiques com un  moviment polític i de resistència fora de qualsevol estructura institucional vertical.  L'autogestió d'aquestes xarxes permeten a través d'una mirada contextual, poder oferir eines  de consciència i responsabilitat col·lectiva, per poder brindar diferents necessitats dins de  diferents realitats. Què hi ha més subvertiu que les cures? 

 

Aquesta exposició recull aquests plantejaments per poder oferir un espai on mostrar diferents  relats i projectes artístics fora de la línia narrativa normativa del circuit artístic de Barcelona.

Obres i artistes:

Fracasada // Sandy Moldavia 

Ancestrxs // Marina Berges 

Nuevas Mitologías // Marina Berges 

ANT1SEPT1C 2020 // Berta Esteve 

850 // Maylis Ayats 

El Gran Striptease // Berta Osés 

77 anys // Berels 

Love Letter // Sara Isabel Álvarez Aragonés

bottom of page