top of page

Mirada Pilot

Quan tres més tres són set.

O com caure.

 

Comissariat: Cymbonte Colecitv

Artistes: Nina Jené, Eki, Pau Vendrell, Mark Allen Soul

Del 27 de gener al 22 de febrer 2023

Cicle Microcomissariats. Mirada Pilot.

La societat actual ens immersa en una espiral de consum constant, una economia lineal i una producció frenètica que ens sotmet a una acceleració i unes projeccions de futur concretes. Així doncs, ens fan pensar-nos com a subjectes meticulosament sostinguts per una falsa creença de llibertat i una il·lusió que ens promet un destí com a horitzó de seguretat. Que ocorre quan som conscients d'aquesta inestabilitat? És possible apropiar-nos del vertigen per construir altres formes de mirar? 

Quan tres més tres són set. O com caure al buit parteix de la "caiguda lliure" d'Hito Steyerl per plasmar les dinàmiques de control i assenyalar la imposició d'una mirada lineal i vertical. Exemplificant-ho amb les matemàtiques, anomenem com a "sistemes lineals" aquells conjunts numèrics els quals el seu resultat i comportament és fàcilment previsible, com "dos més dos". Contràriament, els "sistemes no lineals" fan referència a variables que difereixen dels paràmetres anteriors, allunyant la seva representació de formes rectes i essent indesxifrables en algunes ocasions. Proposem el concepte de "suspensió" per acollir-nos a aquest segon cas, i així posar en pràctica una disposició inclinada, variable i imprevisible que ens permeti aturar la caiguda lliure i posar en dubte tot allò que fins ara s'havia naturalitzat. 

Mark Allen Soul, Eki, Nina Jené i Pau Vendrell ens plantegen altres formes de pensar el subjecte, l'espai i el temps. En cada peça exploren múltiples línies de fuga que, amb diferents mètodes i tècniques, busquen fugir o habitar altres realitats. De forma individual, cadascuna opera com una variable  - construïda i curada - de l'exposició, que, de manera col·lectiva, inscriu narratives potencials. 

bottom of page